RAZVOJ SISTEMOV

NAPRAVE
  • Daljinsko odpiranje vrat, zapornic in vklop naprav
  • Krmilne konzole v gozdarstvu
  • Krmilniki strojev
  • Daljinsko upravljanje gozdarskih vitlov

PROMET
  • Sistem Burja
  • Daljinski nadzor z krmilniki Mitsubishi preko interneta
  • Naprave za prenos video signala in podatkov po optiki