Opis načinov vezave glavnih stikal akumulatorjevnaloži NAČRT

Povpraševanje po izdelku

Email: info(a)harpoon.si
Tel.:   +386 1 562-23-23

1. PLOVILO Z ENIM AKUMULATORJEM

Na manjših plovilih in pretežno gumenjakih je pogosto vgrajen le en akumulator, kateri služi izključno zagonu motorja. Najpogosteje so to izvenkrmni motorji.  Večina porabnikov kot so luči in instrumenti delujejo le med delovanjem motorja. Pogosto uporabniki pustijo prižgan radio, polnijo telefon ali priključijo hladilno torbo, kar  znatno vpliva na porabo in kaj rado se primeri, da na plovilu ostanemo brez energije za zagon motorja. 

V primeru sidranja ali nočnega ribolova je obvezno imeti prižgano belo pozicijsko lučko, zato se priporoča, da je le ta  v led izvedbi zaradi majhne porabe.  V kolikor želite poslušati avtoradio mora biti le ta zvezan tako, da deluje brez kontaktnega ključa kajti poraba elektronike motorja ni zanemarljiva in kaj hitro lahko izpraznite akumulator. Skratka na plovilu z enim akumulatorjem moramo biti zelo pazljivi, da prihranimo dovolj energije za zagon motorja. Za tovrstne primere se priporoča uporaba AGM akumulatorje, katere je dovoljeno globje prazniti obenem pa zagotavljajo dovolj visoke startne tokove za zagon motorja. 

Klasična vezava omogoča popoln izklop napajanja. Odlikuje jo najboljša požarna varnost in možnost varnega odstranjevanja izvenkrmnega motorja. Pri tej vezavi je potrebno predvsem paziti, da je stikalo montirano na takem mestu, da vam ga ne more nihče "po pomoti" izklopiti. V primeru izklopa stikala med delovanjem motorja obstaja zelo visoka verjetnost, da vam bo  pregorel alternator !!!

Izvenkrmni motorji imajo napeljavo pripravljeno s skupnim vodnikom za starter in akumulator. 
slika: klasična vezava predvsem za izvenkrmne motorje.

Vezava 1aku1mot B .jpg  

Vezava - alternator priključen direktno na akumulator.  Glavno stikalo izklopi porabnike in onemogoči zagon motorja. Na ta način se izognemo uničenju alternatorja v primeru izklopa stikala med delovanjem motorja, vendar je potrebno izredno paziti na požarno varnost saj je tako vodnik med akumulatorjem in alternatorjem vedno pod napetostjo. Vezava kjer je alternator stalno vezan na akumulator je priporočljiva na plovilih katere se oddaja (čarter), da uporabniki ne morejo narediti škode ob nepravilni uporabi.

slika: alternator direktno na akumulatorju

Vezava 1aku1mot A .jpg    

slika: alternator in starter direktno na akumulatorju

Vezava aku za 1motorC.jpg


2. MANJŠE PLOVILO Z DVEMA AKUMULATORJEMA

Osnovni problem je kako zagotoviti požarno varnost ter polniti servisni-ciklični  akumulator med delovanjem motorja za kar zadostuje že samo stikalo za vklop v sili. Med delovanjem motorja ga preklopimo in servisni akumulator se bo polnil. Po ustavitvi motorja moramo ga ne smemo pozabiti izklopiti, da nam servisni porabniki ne bi izpraznili startnega akumulatorja.
Pri tej vezavi že lahko kombiniramo med seboj različne akumulatorje. Za start lahko uporabimo klasične startne s tekočim elektrolitom z ali brez vdrževanja in AGM za servis pa AGM in še bolje prave trakcijske-ciklične akumulatorje. Najdlje vam bodo delovali tisti, ki omogočajo dolivanje destilirane vode. Ciklične akumulatorje brez  vzdrževanja močno odsvetujem zaradi veliko krajše življenske dobe.

Klasična vezava močnostnih stikal
Vezava_aku_za_1moto_OSNOVNO.jpg

Zgornja shema je zelo podobna in ima praktično enako funkcijo kot ameriška plovila opremljena s stikalom "off-1-both-2". Med delovanjem motorja se postavi stikalo na BOTH, da alternator polni oba akumulatorja. Po izklopu motorja je potrebno preklopiti na 2, da ne praznimo startnega akumulatorja 1.


V kolikor smo bolj pozabljive sorte se izkaže Batery Kombiner za idealno rešitev, kot je prikazano na naslednji sliki. Batery kombiner nadomesti tudi stikalo za vklop v sili. Manjše stikalo za start v sili- start asist lahko montiramo na glavni ali motorni panel daleč od glavnih stikal in mesta montaže baterijskega kombinerja. 


Vezava po zgornji sliki zagotavlja izjemno enostavno izvedbo ter varno uporabo plovila tudi neizkušenemu uporabniku, saj s tovrstno izvedbo ne more nikoli ostati brez energije za start motorja, obenem pa je zagotovljeno odlično polnenje brez izgub, ki so normalno prisotne pri diodnih delilnikih. Tudi cenovno je to ena najugodnejših variant za polnenje dveh bank baterij. V praksi se je v dvajsetih letih izkazala tovrstna izvedba energetskega razvoda kot najprimernejša in najvarnejša tako za privatna kot čarterska plovila v celem razponu od 5m do celo 24m. 

V kolikor imate na plovilu že montirana glavna stikala za Servis, Start v sili in Servis potem lahko tak sistem izredno enostavno nadgradite. V kolikor je bilo prej napajanje akumulatorjev izvedeno preko ločilnih diod jih je potrebno demontirati.

Ko pridemo na plovilo vklopimo glavna stikala START in SERVIS. Servisne baterije napajajo porabnike kot so luči, radio, hladilnik, instrumenti, VHF... Startna baterija služi samo za zagon motorja. Med delovanjem motorja se normalno pod nobenim pogojem ne sme izklopiti stikala START, vendar se je izkazalo, če je vse izvedeno TOČNO po tej shemi, da tudi to ni problem v kolikor je batery combiner že preklopil saj tako obvaruje tudi alternator, če se že primeri, da se START stikalo pomotoma izklopi med delovanjem motorja.
Ob startu motorja se vedno vzpostavi kontakt s ključem. Startamo motor in alternator prične polniti. Ker je rele preko kontakta dobil napajanje je preklopil in vklopil Batery Combiner (BC v nadaljnem tekstu). Ko alternator dopolni startni akumulator se napetost na njem dvigne na najmanj 13,8V. Elektronika v BC to zazna in preklopi kontaktor. Alternator tako prične polniti tudi servisno grupo akumulatorjev. Ob izklopu motorja rele nima več napajanja, zato odpusti in izključi BC.
Za tiste, ki boste vprašali zakaj ne pustim BC vključenega? Zato, ker ima v vključenem stanju porabo 0,5A in če želim pustiti akumulatorje čimbolj napolnjene ker nas dalj časa ne bo na plovilu, potem je bolje, da je BC izklopljen. BC svojo nalogo odlično opravlja že kot sistem za ločeno polnenje dveh bank baterij in seveda kot emergency stikalo v primeru nuje.


3. Plovilo z ločenim akumulatorjem za BOW THRUSTER in SIDRNO VITLO

Če smo v prejšnjih primerih govorili o sistemu bolj na splošno in opisali sistem zaradi lažje izbire ustrezne rešitve je potrebno poudariti na ključne elemente za uravnotežen sistem. Bow thruster bo dobro deloval samo, če bo imel dovolj zagonskega toka na voljo, akumulatorji se bodo dobro napolnili le, če bo vgrajen alternator ustrezne moči, hladno pivo in ostalo udobje bo na voljo dokler bo dovolj energije  - kapacitete servisnih akumulatorjev.  Glej sliko spodaj obrobljeno z rdečo. To so trije najpomembnejši elementi katere MORAMO upoštevati. Ponavadi me vprašajo kaj pa startni akumulator? Če poenostavim odgovor lahko rečem, da ta dejansko nima nobene druge funkcije kot obrniti zaganjalnik za nekaj sekund ob vžigu motorja. Alternator, ga v nekaj minutah napolni zato, ga lahko energetsko gledano na plovilu popolnoma zanemarimo. Pomembno je le, da je dovolj močan za zagon motorja in tukaj se zadeva okoli startnih akumulatorjev konča.

Načrt vezave

Servisna grupa akumulatorjev mora imeti dovolj veliko (skupno) kapaciteto, da napaja porabnike. Ponavadi jih za doseganje večje skupne kapacitete vežemo skupaj po 3 in več odvisno od možnosti montaže. Vzporedno lahko večemo le akumulatorje iste kapacitete in istega tipa (startni, ciklični) obenem pa je priporočljivo, da so le ti nabavljeni istočasno in iz iste sarže, kar preverite ob nakupu. V kolikor bi imeli v grupi en akumulator nizke kapacitete (in/ali drugega tipa), ostale pa večje bi to pomenilo, da bi manjši akumulator vedno globje izpraznili. S tem bi ga bolj obremenjevali in posledično prej iztrošili. V skrajnem primeru takemu akumulatorju celice hitreje propadajo. Na dnu se nalaga material in lahko pride do kratkega stika na eni od celic. Če se to zgodi tak pokvarjen akumulator lahko izprazni in poškoduje preostale zdrave akumulatorje. Če okvare na eni od celic nismo prej ugotovili pa to postane očitno, ko sistem polnimo, z polnilcem ali alternatorjem, saj se tak pokvarjen akumulator lahko močno segreje in celo eksplodira. 
     Pomembno je vedeti, da so lahko akumulatorji različnih grup (startni, servisni) OB POLNENJU vezani vzporedno. Ko prenehamo z polnenjem pa moramo grupe razkleniti. Pri polnenju s polnilcem je pomembno in potrebno polniti le servisno grupo, za ostale grupe startnega tipa pa govorimo le o potrebi vzdrževanja za kar zadostuje že zelo majhen tok od 1A dalje. Z vklopoom emergency stikala lahko ročno preklopimo na hitro polnenje in po takem polnenju morate močnostno stikalo zopet postaviti v normalen položaj.

4. Priklop polnilca in solarnega regulatorja

Opisana pravila in način priklopa solarnega regulatorja in polnilca veljajo za vse primere. Ne glede na izvedbo se nikoli ne priklaplja regulatorjev in ostalega direktno na kleme akumulatorja! Za pravilen priklop glej naslednjo sliko.

Na akumulatorju naj bo vedno le po ena močnostna klema. V kolikor zares ni druge možnosti za priklop solarnega regulatorja morate obvezno vgraditi le nekaj centimetrov od pozitivne kleme ustrezno varovalko zaradi požarne varnosti.

Zakaj ne priklapljamo polnilca na drugo stran glavnega stikala oziroma na stalen + ?
izjemno pomembno za vzdrževanje akumulatorjev med našo odsotnostjo je, da se akumulatorji ne praznijo po nepotrebnem. Velika večina polnilcev nima visokoomskega izhoda (nima "odprtih" sponk proti akumulatorju), zato obremenjujejo akumulator tudi ko so izključeni. V nekaterih primerih to bistveno pripomore k praznenju akumulatorjev med našo odsotnostjo.
 

5. Vzdrževanje startnega in/ali bow thruster akumulatorja.

Ob normalnem delovanju motorja ločilni sistem poskrbi, da se akumulatorji polnijo iz istega alternatorja. Ko motor ugasnemo pa loči akumulatorske grupe, da se energija med njimi ne pretaka. Kot sem že večkrat omenil je za dolgo življensko dobo nujno potrebno vzdrževati akumulatorje in preprečiti njihovo sulfatizacuijo. Za vzdrževanje bi bilo seveda najbolje, da bi imela vsaka grupa akumulatorjev svoj solarni regulator, vendar zaradi dejstva, da standardni startni akumulatorji niso dragi niti zahtevni, lahko vzdrževanje izjemno poenostavimo. Dobro je vedeti, da solarnih regulatorjev še posebej MPPT ne smemo vezati vzporedno. MPPT regulatorji nimajo niti ne morejo imeti več izhodov za vzdrževanje večih grup še posebej ne za različne tipe akumulatorjev (startni-ciklični).

Za vzdrževanej lahko uporabimo izjemno enostavno in učinkovito rešitev, ki vzdržuje podrejene akumulatorje. Schottky dioda (min 4A) poskrbi, da tok teče le v smeri od servisne proti startni grupi. Za tokovni omejevalnik pa si lahko predstavljamo žarnico, ki omejuje tok v primeru velike razlike v napetosti obenem pa izkoristimo nižjo upornost žarnice, ko je nitka hladna in s tem je padec napetosti na njej izjemno majhen ko se napetost podrejenega vzdrževanega akumulatorja skoraj izenači s servisnim. 
Naša nova naprava za vzdrževanje akumulatorjev SOLAR/2BAT ima omejevanje toka izvedeno s posebnimi termičnimi upori-varovalkami  v kombinaciji z upori PTC/NTC. Vezje je izredno robustno izdelano in zdrži praktično vse razen direktnega udara strele. 

Enak problem vzdrževanja rešujejo tudi zelo dragi vzdrževalci izdelani v FET tehnologiji, vendar so izjemno občutljivi. Pri delu na plovilih smo jih morali zelo pogosto menjati, še posebej na plovilih Hanse. Naše vezje SOLAR/2BAT Nadomešča tudi potrebo po polnilcih z večimi izhodi, poenostavi montažo, obenem pa se je ta način vezave izkazal tudi v praksi. S tem vezjem smo rešili vzdrževanje večih akumulatorjev startnega tipa na plovilu z enim solarnim regulatorjem MPPT. S polnim izkoristkom katero nudi MPPT tehnologija lahko regulator polni SAMO ENO SERVISNO GRUPO ISTOČASNO.  Pri uporabi vezja SOLAR/2BAT dejansko servisni grupi akumulatorjev  "krademo" del toka za vzdrževanje, katerega solarni regulator niti ne občuti, zato lahko deluje z maksimalnim izkoristkom. 

OPOZORILO: V primeru, da se startni ali BT akumulator izprazni ali odpove, žarnica vzdrževalnega vezja lahko sveti in se greje. Večja kot je razlika v napetosti bolj sveti. Obvezno montirati na način, da se ne tišči kablov. Montaža mora biti izvedena požarno varno !
Pri našemu novemu vezju s termičnimi varovalkami SOLAR/2BAT gretje ne predstavlja problema saj termični element odklopi tak akumulator. 

Polnilci z več izhodi so le v redkih primerih dovolj kvalitetni, da bi jih priporočal. Najkvalitetnejši z več izhodi so  predvsem tisti, z najvišjega cenovnega razreda po katerih pa navtiki zelo redko posegajo, še posebej v primeru samogradnje. Vsi ostali polnilci z več izhodi imajo zaradi nižje cene izhod na več akumulatorjev zelo poenostavljen. Ponavadi uporabijo le močnostne diode, ki pa v praksi drastično pripomorejo k zelo podpovprečnemu delovanju. Servisni akumulatorji so na plovilih energetsko najbolj obremenjeni, zato je pomembno, da izberemo polnilec, ki jih bo lahko dovolj hitro in kvalitetno napolnil. V kolikor polnilec izbiramo le po številu izhodov delamo veliko napako kajti najkvalitetnejši polnilci nimajo izhodov za startne akumulatorje. Kvalitetnejši polnilci namreč "poslušajo preko priključkov napetost, šum, spremembo napetosti po času ob danem toku, temperaturo in še nekaj parametrov preko katerih zaznava stanje akumulatorja v realnem času in sproti prilagaja polnenje glede na zmožnost sprejemanja energije. Za vzdrževanje startnih akumulatorjev je dovolj le opisano vezje. Po daljši odsotnosti pa je priporočljivo startni akumulator s pomočjo stikala za vklop v sili povezati z servisnimi in jih takrat regenerirati s hitrim in kvalitetnim polnenjem polnilca, ki je vezan na servisne akumulatorje.

Izjemno kvalitetne polnilce domače proizvodnje, preizkušene in cenjene med najzahtevnejšimi navtiki ter v čarterju, najdete na naši strani "Akumulatorski polnilci"  ter v ceniku>> "Cenik energija na plovilu" .
Za akumulatorje in opremo glejte  CENIKI>>

Ne pozabite, odslužene akumulatorje ste dolžni oddati na zbirno mesto! Lahko jih oddate tudi pri nas, kjer jih proizvajalec sproti odpelje v razgradnjo.

 

Priključki Bosch avtomobilskega releja, kakršnega se pogosto uporablja v za porabnike okoli motorja.
BOSCH_relay.jpg

Načrt je objavljem v desnem kotu zgoraj. Klikni NAČRT.

Kleme za akumulatorje.
Na zalogi držimo le kleme najvišje kakovosti, katere
imajo za pritrditev vijak M12 (+) in M10 (-).

Kleme kakršne vgrajujemo in imamo v svoji ponudbi:

 

 

 

Spodaj, neprimerne kleme za uporabo v navtiki:
 « nazaj